Úvodní stránka Papírnictví B.R.O.S.


„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“ Evidujeme v běžném režimu.


Obchodní podmínky B2C - pouze pro přímého spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. provozovatele internetového obchodu (dále jen "Prodávající")

Fyzická osoba: Olga Fučíková (Papírnictví u Brabců), IČO 47436522, DIČ7551303936, Palackého nám. 14, 665 01 RosiceTel: +420 724 891 966 e-mail: eshoppapirnictvi@gmail.com

Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Internetový obchod je provozován na internetové adrese: http://www.eshoppapirnictvi.cz

Tyto obchodní podmínky mezi obchodníkem (Prodávajícím) Olga Fučíková (Papírnictví u Brabců), IČO 47436522, DIČ7551303936, Palackého nám. 14, 665 01 RosiceTel: +420 724 891 966 e-mail: eshoppapirnictvi@gmail.com závazně upravují vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi Prodávajícím a zákazníkem (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese: http://www.eshoppapirnictvi.cz .

1.2.Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky aktualizovat a upravovat. Pro Kupujícího vždy platí verze obchodních podmínek aktuální v den nákupu. Kupující odesláním objednávky na internetové stránky  http://www.eshoppapirnictvi.cz  (dále „stránky“ nebo „obchod“), potvrzuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a jejich ustanoveními a s Pravidly ochrany osobních údajů. Kupující se zavazuje podrobně prostudovat tyto obchodní podmínky a v případě nesouhlasu s nimi není oprávněn objednávat a nakupovat zboží v internetovém obchodě Prodávajícího.

1.3 Obchodní podmínky se nevztahují na objednávání zboží osobami, které mají v úmyslu zboží nakoupit od Prodávajícího a jednají v rámci své podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. Stránky  http://www.eshoppapirnictvi.cz
2.1 Zákazník (Kupující) se může na internetových stránkách  http://www.eshoppapirnictvi.cz  registrovat nebo může nakupovat jako neregistrovaný zákazník (Kupující).

2.2 Při registraci se Kupující zavazuje poskytnout pravdivé, přesné, aktuální a kompletní údaje, které je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Prodávající nenese odpovědnost za chyby a škody způsobené uvedením nepřesných, nepravdivých, nebo neaktuálních údajů ze strany Kupujícího.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této odpovědnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než 1 rok (365 dnů) nebo v případě, kdy Kupující poruší jakýmkoliv způsobem své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

2.4 V případě nákupu bez registrace vyplňuje Kupující jen údaje, nezbytné k realizaci objednávky. Tyto údaje nejsou archivovány Prodávajícím. Kupující se zavazuje poskytnout pravdivé, přesné, aktuální a kompletní údaje. Prodávající nenese odpovědnost za chyby a škody, způsobené uvedením nepravdivých, nepřesných nebo neaktuálních údajů Kupujícím.

2.5 Nákupem na  http://www.eshoppapirnictvi.cz prohlašuje Kupující, že je právně způsobilý k nákupu v tomto internetovém obchodě. I výrobky, určené dětem, mohou být zakoupeny pouze plnoletými osobami.

2.6 Vzhledem k provozování obchodu na internetové síti ,nemůže Prodávající garantovat nepřetržitý a bezproblémový provoz internetového obchodu. Prodávající si vyhrazuje čas pro údržbu hardwarového a softwarového vybavení a aktualizaci internetového obchodu.

2.7 Prodávající si také vyhrazuje právo na tiskové a jiné obsahové chyby.

2.8 Kupující se zavazuje nepoužívat stránky způsobem, kterým by mohl narušit nebo jakýmkoliv způsobem poškodit fungování těchto stránek. Kupující může využívat stránky jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jejich určením.

3. Kupní smlouva
3.1 Pro objednání zboží na internetovém obchodu http://www.eshoppapirnictvi.cz vyplní Kupující objednávkový formulář , který obsahuje informace zejména o :

a) objednaném zboží ( objednané zboží vkládá do elektronického nákupního košíku )

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží

3.2 Webové stránky obchodu obsahují seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v KČ a jsou včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách obchodu. Rozhodující pro určení kupní ceny je okamžik odeslání objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.3 Náklady na zabalení a dodání zboží budou spočítány v objednávkovém formuláři podle místa určení a jsou platné pouze v případě, kdy je zboží doručováno v rámci území ČR. Náklady na zabalení a dodání zboží nejsou součástí kupní ceny dle bodu 3.2. Odesláním objednávky kupující souhlasí s tím, že ke kupní ceně dle 3.2 budou tyto náklady připočteny a zavazuje se je uhradit. Případné clo nebo daně, vybírané v zemi určení, nejsou zahrnuty v ceně a za jejich deklaraci a platbu zodpovídá Kupující.

3.4 Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně opravit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Po odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu, odešle Prodávající na základě obdržené objednávky Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na adresu elektronické pošty Kupujícího. Na základě tohoto potvrzujícího e-mailu vzniká kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím a to na položky výslovně uvedené v kupní smlouvě. Po vychystání objednávky obdrží Kupující e-mail od Prodávajícího  s informací o předání objednávky přepravci od Prodávajícího. Za správnost zasílacích údajů zodpovídá Kupující. Jeho povinností je překontrolovat celou korespondenci vedenou elektronickou poštou a v případě zjištěných chybných údajů kontaktovat Prodávajícího. Doručovací adresa, uvedená Kupujícím, nemůže být po předání zakázky přepravci měněna.

3.5 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu nebo obchodní podmínky.

3.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smllouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při používání komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy( náklady na internetové přípojení, náklady na telefonní hovory ) si hradí Kupující sám.

4. Platební podmínky
4.1 Za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu:

a) v hotovosti na kamenné obchodě Prodávajícího při osobním převzetí zboží na adrese Palackého nám. 14, 665 01 Rosice a to ve dnech pondělí až pátek od 8:00 – 17:00 hodin. Kupující neplatí náklady na dodání a balení zboží.

b) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 115-5605470227/0100 u Komerční banky . Žádné zboží nemůže být odesláno bez předchozí úplné platby. Závazek Kupujícího je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající odešle zboží Kupujícímu až po splnění tohoto jeho závazku.

 Při platbě předem (převodem z účtu) vyčkejte na zaslání Proformo faktury. Neplaťte dříve než obdržíte fakturu od nás.

c) jiné způsoby platby závisí na dohodě Kupujícího s Prodávajícím a o jejich způsobu rozhoduje Prodávající.

4.2 Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Při platbě v hotovosti nebo při platbě na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí zboží. U bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při úhradě kupní ceny za zboží uvést variabilní symbol (číslo objednávky) platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.4 Prodávající vystaví po uhrazení kupní ceny za zboží Kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo fakturu přiloží k dodávce, je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy.

5 Přeprava a dodání zboží
5.1 Způsob doručení zboží určuje Prodávající , není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady, spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Prodávající je dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů, spojených s přepravnou zboží zpět k Prodávajícímu a dále je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

5.3 Kupující je povinen zkontrolovat při převzetí zboží od přepravce neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat neprodleně reklamační protokol. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.4 Kupující bere na vědomí, že uvedené dodací lhůty mají pouze orientační charakter a nejsou závaznými dodacími termíny.

5.5 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu dopravy zvoleného Kupujícím, jestliže takový způsob dopravy nebude vhodný pro doručení objednaného zboží nebo takový způsob dopravy nebude možný podle podmínek stanovených dopravcem.

5.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6 Odstoupení od smlouvy
6.1 Pokud je Kupující koncovým zákazníkem (tedy nakupuje pro svou osobní spotřebu a ne za účelem své podnikatelské činnosti), má právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. V takovém případě kontaktuje Kupující nejlépe písemně Prodávajícího a sdělí, že odstupuje od smlouvy a uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro případné vrácení peněz ( pokud již byla platba za objednané zboží uhrazena na účet Prodávajícího nebo v případě, že již došlo k převzetí zboží a k úhradě v hotovosti). Peníze budou vráceny bezhotovostním převodem v zákonné lhůtě na bankovní účet Kupujícího . Částka za vrácené zboží bude vrácena bez nákladů na balení a dopravu zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty od převzetí zboží, a to na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.

6.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od začátku ruší a Kupující musí vydat Prodávajícímu vše, co na základě kupní smlouvy získal a to do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Kupující je povinen vrátit zboží , které na základě kupní smlouvy získal kompletní a nepoškozené spolu s dokladem o jeho koupi .Pokud to již není možné a zboží bylo poškozeno nebo částečně spotřebováno , může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a svůj nárok započíst proti nároku na vrácení kupní ceny.V takovém případě Prodávající vrátí jen takto sníženou kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží). Náklady na vrácení zboží nese Kupující. Aby nedošlo k poškození vraceného zboží během přepravy zpět k Prodávajícímu , doporučujeme zboží dobře zabalit a případně zaslat pojištěným balíkem (balík na dobírku nebude převzat) a to na adresu provozovny Prodávajícího.

6.3 Ve lhůtě 10 (deseti) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provézt přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno. Po přezkoumání vráceného zboží, vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

6.4 K vracenému zboží je třeba přiložit doklad, který potvrdí, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě http://www.eshoppapirnictvi.cz .

6.5 Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Prodávající má přesto právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vráceným zboží. Tyto náklady jsou posuzovány individuálně a jako takové jsou Kupujícímu naúčtovány a započteny proti částce za vrácené zboží.

6.6 Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, dodávky novin a časopisů.

7 Reklamace
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího se řídí českými obecně závaznými předpisy.

7.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, kdy prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3 V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.1 Kupující má právo zboží reklamovat a to bez odkladu ihned po zjištění závady na zboží, ke které dojde v průběhu záruční doby.

7.2 Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době.

7.3 Reklamaci zboží může Kupující uplatnit osobně na adrese provozovny Prodávajícího Palackého nám. 14, 665 01 Rosice, nebo zasláním reklamovaného zboží na tutéž adresu. Balík s reklamovaným zboží doporučujeme dobře zabalit aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Balík zaslaný na dobírku nebude převzat. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení zboží v internetovém obchodě Prodávajícího. Dále je nutný přesný popis zjištěné závady a záruční list (pokud byl přiložen). Záruka začíná běžet od okamžiku převzetí zboží Kupujícím. Prodávající zašle nejpozději do tří pracovních dnů po obdržení reklamovaného zboží Kupujícímu elektronicky informaci o dalším postupu vyřízení reklamace. O výsledku reklamačního řízení bude Kupujícímu zaslán písemný doklad. V případě uznané reklamace obdrží v zákonné lhůtě Kupující současně s dokladem vyměněné nebo opravené reklamované zboží. Pokud povaha závady neumožňuje opravu ani výměnu reklamovaného zboží, budou Kupujícímu vráceny peníze v zákonné lhůtě a to bezhotovostně na účet uvedený Kupujícím. Prodávající neodpovídá za vady výrobků, které nebyly předmětem kupní smlouvy (propagační předměty, dárky).

7.4 Pro úspěšné vyřízení reklamace musí Kupující poskytnout Prodávajícímu pravdivé, přesné, aktuální a kompletní údaje (adresa, popřípadě účet pro zaslání vrácených peněz).

8 Ochrana osobních údajů
8.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 SB., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, včetně státu, adresa elektronické pošty. identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo (dále jen společně vše jako “osobní údaje“).

8.2 Osobní údaje Kupujícího nebudou předávány třetím osobám kromě osob dopravujících zboží.

8.3 Osobní údaje jsou zpracovány po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.4 Kupující potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

8.5 Kupující má přístup ke svým osobním údajům a může je kdykoliv opravit či aktualizovat ve svém registračním profilu.

8.6 Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.7 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na svou elektronickou adresu.

8.8 Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00078428.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.4. kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.5.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Ostatní blíže nespecifikované práva a povinnosti obou smluvních stran se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.  

10.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. 4. 2018. 


Prohlášení o Cookies

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.  Soubory cookies jsou využívány také k měření dat o uživatelích pomocí nástroje Google Analytics. Slouží tak například k zjišťování počtu unikátních návštěvníků webu. A skrze zaznamenávání zpráv o chybách, které se čas od času uživatelům během návštěvy webu mohou objevit, vedou k vylepšení fungování stránek.
Jaké cookies používáme?
Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek.Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.
Cookies a ochrana soukromí
Cookies ukládají informace do vámi používaného prohlížeče, nejedná se však o identifikaci na úrovni člověka. Není vás tedy možné podle nich osobně identifikovat, pokud potřebné údaje sami neposkytnete (jméno, telefon, e-mail, atd.).Využívání souborů cookies můžete vždy ve vašem prohlížeči zakázat. Návod, jak na to, můžete najít přímo v nápovědě vašeho prohlížeče, stejně tak i tipy, jak vaše cookies spravovat. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/283185

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Android: https://support.google.com/xoom/answer/169022?hl=en&rd=1

Sociální sítě

Webová stránka www.eshoppapirnictvi.cz obsahuje sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webové stránky sdílet obsah této webové stánky se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o: plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;


Prohlášení o ochraně osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR a současně i
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Shromažďování vašich osobních údajů
Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či firmou a které slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby či produktu a k zasílání obchodních nabídek, mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš kontaktní e-mail a telefon, adresu do práce nebo domů. Údaje nejsou poskytovány žádným 3 stranám a slouží výhradně za účelem obchodní komunikace mezi eshopem a zákazníkem. Údaje nejsou poskytovány do zahraničí.Vaše údaje shromažďujeme pouze po dobu nezbytně dlouhou (neregistrovaný zákazník) nebo dobu aktivního uživatelského účtu.
Zabezpečení a přístup k vašim osobním údajům
Údaje, které nám poskytnete, uchováváme v elektronické podobě  s omezeným přístupem, a data jsou  pro běžného uživatele PC nedostupná. Bez znalosti přístupových kódů nelze data zobrazit v jakékoliv podobě. Přístup k datům má pouze majitel společnosti. Na žádost zákazníka, jež musí být doručena v písemné formě na adresu společnosti, poskytneme bezodkladně údaje o zákazníkovi vedených, zákazník může požádat o jejich opravu či pozastavení zasílání případných obchodních sdělení. Zpracovatel a správce nenese odpovědnost  za zneužití uživatelského účtu  3 osobou, je-li přístup k uživatelskému účtu poskytnut samotným kupujícím. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této odpovědnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.